ZAKAJ SLOVENSKI VRTEC NA DUNAJU

Veseli smo, da lahko končno na Dunaju s suverenostjo govorimo o prvem slovenskem dvojezičnem vrtcu! Tokrat gre čisto zares. Imamo prostor, imamo zanesljivega partnerja, imamo pedagoške ideje in nenazadnje imamo kar nekaj majhnih Slovenčkov, ki bodo kmalu lahko uživali v slovensko-nemški skupinici našega vrtca.

Seveda je realizacija te idejne zasnove na koncu koncev vseeno odvisna od veliko dejavnikov, toda prepričani smo, da lahko s pravim izborom partnerjev ter pripravo zanimivega in poučnega programa, slovenskim otrokom na Dunaju končno ponudimo izredno dodano vrednost v smislu strokovnega varstva ter ohranjanja slovenskega jezika in kulture na zabaven način, ki je predšolskim otrokom blizu.

»Dunaj je za Slovence pomemben,« je na nedavnem roditeljskem sestanku dejal predstavnik Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, Marko Koprivc. Res je. Dunaj je za Slovence pomemben, ker je že od nekdaj tesno prepleten z zgodovino Slovencev, ki so na Dunaj hodili po znanje, priložnosti za delo in po izkušnjo bolj svetovljanskega življenja.

Po neuradni oceni je na Dunaju več kot 15 tisoč Slovencev. 5 tisoč od tega, jih je na Dunaj priseljenih iz Slovenije, ostali so tukaj že rojeni ali pa gre za koroške Slovence. Slovenska skupnost na Dunaju torej vsekakor ni majhna, toda obenem smo ena redkih narodnih skupnosti, ki na Dunaju še ne ponuja vsaj enega svojega vrtca. Nekaj let sicer že poteka poučevanje slovenskega jezika za otroke in odrasle v obliki dopolnilnega pouka in v letu 2016 se je slovenščina (materinščina) prvič pojavila tudi kot uraden šolski predmet za slovensko manjšino na Dunaju. Toda materinščina je v resnici stvar zgodnjega otroštva. Otroci med tretjim in šestim letom starosti so, po dognanjih zadnjih znanstvenih raziskav, najbolj dojemljivi za sprejemanje več plasti informacij in znanj naenkrat. To je obdobje, v katerem se pri otroku vzpostavijo temelji za nadaljnji duhovni in intelektualni razvoj. Torej če kdaj, potem je prav v tem starostnem obdobju pomembno, da slovenskemu otroku v tujini zagotovimo intenzivno prisotnost maternega jezika v njegovem vsakodnevnem življenju.

Dodatno je potrebno pomisliti tudi na slovenske starše na Dunaju. Večina jih je vpeta v sistem 8- ali večurnega delovnika in ritem življenja tukaj na Dunaju je precej intenzivnejši kot tisti v Sloveniji. Resnica je, da to človeka izčrpa in mu pusti le malo energijskih kapacitet za vzgojo ter aktivno preživljanje prostega časa z otrokom. Tako se zgodi, da se veliko slovenskih staršev ne zmore intenzivno »zoperstavljati« otrokovim nemškim odgovorom v domačem gospodinjstvu, posledično pa veliko starejših slovenskih otrok in mladostnikov na Dunaju, komaj še govori slovensko. Slovenščina izven meja matične države torej izginja.

Ohranjanje slovenskega jezika v nemško-govorečem okolju nikoli ni bilo enostavno, toda kjer je volja, tam je pot. In slovenski bilingvalni vrtec je začetek te poti za naše slovenske potomce na Dunaju. Slovenščina bo v prvem slovenskem dvojezičnem vrtcu na Dunaju prvič dobila enakovredno vlogo pri vsakodnevnem življenju predšolskih otrok.

Vabimo vas torej, da postanete del tega projekta in iniciative. Projekt lahko podprete na svoj način, kakor si sami želite. Nujnosti realizacije ni mogoče opisati z besedami, a bolj kot nujnost, je pomembna srčnost, s katero bo naša ekipa idejo realizirala tako ali drugače. Dolgoročnost obstoja slovenskega dvojezičnega vrtca pa je seveda odvisna od vsestranske podpore slovenske skupnosti na Dunaju in v Sloveniji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Location Am Heumarkt 23, 1030 Wien E-mail slovenskivrtec.info@gmail.com Hours Delovanje vrtca: Ponedeljek – Četrtek 07:00 – 18:00 Petek 07:00 – 17:00 Informacije: na elektronskem naslovu 24/7
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close