MESTA V LETU 2019/2020

Dragi starši!


Obveščamo Vas, da je, kljub našim intenzivnim naporom, da bi zbrali sredstva, predvsem s strani RS, Urada RS za Slovence po svetu ter s pomočjo slovenskega veleposlaništva na Dunaju, višina trenutno zbranih sredstev bistveno prenizka, da bi v prihajajočem letu lahko ponudili dodatna prosta mesta v slovenskem dvojezičnem vrtcu na Dunaju. Z donatorskimi sredstvi, s pomočjo katerih vrtec deluje že vse letošnje leto, bomo tudi v prihodnjem letu obdržali, vzdrževali in sofinancirali 9 mest ter financirali delo slovenske pomočnice vzgojiteljice.

 
Ker so se vse trenutno vpisane družine odločile, da bodo mesta obdržale tudi v prihodnjem letu, so tako vsa mesta v slovenski skupini trenutno zasedena, novih pa, zaradi pomanjkanja sredstev, ne moremo razpisati. 

Kljub temu bomo dne, 6. 3. 2019, ob 12. uri, odprli rezervacije mest na čakalni listi 2019/2020, na kateri bomo potem nemudoma, v kolikor se situacija kakorkoli spremeni in se kakšno mesto ali več mest sprosti oziroma ponudi na novo, obvestili starše, v nastalem vrstnem redu. Do obrazca za čakalno listo boste lahko dostopali na naši spletni strani, pod zavihkom “vpis” in s klikom na gumb “vpis na čakalno listo 2019/2020“. Čakalna lista se bo oblikovala po načelu “kdor prej pride…”.


V novi sezoni se bo tudi spremenil starševski prispevek. Ta bo po novem s strani našega društva pokrit v 30% deležu, kar bo pomenilo, da bodo starši na mesec plačali 195€. Rezervacija mesta, ki velja tudi kot letna članarina v našem društvu in obenem vpisnina, bo še vedno znašala 100€.

Obveščamo pa Vas še o eni možnosti vpisa v našo skupino in sicer, redno, kot vpis v vrtec Schmetterling AmHeumarkt, po njihovih pogojih. V tem primeru mesto in vpisnina za Vašega otroka nista subvencionirana s strani našega društva, vseeno pa je otrok vključen v slovenski program. O morebitnih rednih prostih mestih v sezoni 2019/2020, se obrnite na vodjo vrtca Schmetterling AmHeumarkt, go. Melanie Lackner, na telefonsko številko 01 / 440 53 35 ali ji pišite na elektronski naslov heumarkt@schmetterling.at.  


Zelo nam je žal, da ne moremo razpisati novih mest, vendar pa ob tem nismo obupali. Še naprej si bomo prizadevali pridobiti sredstva za delovanje našega vrtca, saj se nam zdi možnost, da imajo že predšolski otroci, v svojem vsakodnevnem vrtčevskem življenju, priložnost govoriti z eno od vzgojiteljic slovensko in da v svojem maternem jeziku ustvarjajo ter se učijo o življenju, neprecenljiva. V te namene sedaj tudi raziskujemo možnosti, da bi pridobili svoje lastne prostore in tako odprli svoj vrtec. S tem bi postali neodvisni od visokih stroškov, ki jih prinaša gostovanje v obstoječem avstrijskiem vrtcu, dodatno pa bi imeli večjo avtonomijo pri odločanju o kakovosti in programu. Takšen vrtec bi seveda sprejemal tudi nemško-govoreče otroke, saj se zavedamo, da je tudi nemščina izredno pomembna, pri razvoju naših otrok, ki bodo nenazadnje vseeno morali izobraževanje nadaljevati v nemščini.

V kolikor nam lahko pri iskanju prostora ali pridobivanju sredstev za delovanje kakorkoli pomagate, Vam bomo za to neskončno hvaležni. Verjamemo namreč, da lahko s skupnimi močmi, predvsem pa s skupnim interesom, ustvarimo odlične pogoje za razvoj naših najmlajših članov slovenske skupnosti na Dunaju. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Location Am Heumarkt 23, 1030 Wien E-mail slovenskivrtec.info@gmail.com Hours Delovanje vrtca: Ponedeljek – Četrtek 07:00 – 18:00 Petek 07:00 – 17:00 Informacije: na elektronskem naslovu 24/7
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close