KONCEPT SLOVENSKEGA BILINGVALNEGA VRTCA

Prvi slovenski bilingvalni vrtec se imenuje

Metuljček Cekinček

in deluje z elementi Montessori pedagogike v kombinaciji z drugimi sodobnimi pristopi na področju predšolske vzgoje. Njegovo bistvo je, slovenskim predšolskim otrokom na Dunaju, ponuditi okolje, v katerem se nemški in slovenski jezik enakovredno prepletata, dodatno pa lahko otroci uživajo tudi v angleškem programu.

Slovenski vrtec deluje pod okriljem privatnega nemško-angleškega vrtca Schmetterling tako, da slovenskim staršem nudi vpis v slovensko dvojezično skupino, kjer za otroke skrbita nemško govoreča vzgojiteljica ter slovensko govoreča pomočnica vzgojiteljice. Otroci so del nemško-angleške skupine privatnega vrtca Schmetterling, dodatno pa za njih v slovenskem jeziku pripravlja aktivnosti slovenska pomočnica vzgojiteljice.

Otroci so deležni inovativnega programa in mednarodno obarvanega prostora, zasnovanega po najvišjih pedagoških standardih. Poleg ohranjanja slovenskega jezika in kulture so v koncept slovenskega dvojezičnega vrtca vpletene tudi druge vrednote, kot na primer, spodbujanje samostojnosti, povezanost z naravo in spoštovanje vseh živih bitij, sprejemanje drugačnosti ter ohranjanje zdravega načina življenja.

KONCEPT BILINGVALNOSTI:

Medtem, ko je nemščina jezik, v katerem se izvajajo osnovne dejavnosti v dnevnem programu skupine, je slovenščina jezik, v katerem se trikrat tedensko izvajajo zanimive ustvarjalne delavnice. Priprava na šolo, ki so je deležni najstarejši predšolski otroci, poteka v nemškem jeziku.

REDNE DELAVNICE V SLOVENŠČINI:

 • Ustvarjalne delavnice
 • Montessori delavnice – uporabne veščine za življenje
 • Kuharske delavnice
 • Ure pravljic

Slovenski vrtec - kuharije

DODATNA PONUDBA:

– v popoldanskem času oz. občasno znotraj dnevnega programa, v dogovoru s starši

 • Glasbene delavnice
 • Lutkovne predstave v sodelovanju s Slovensko Iniciativo Dunaj (SID)
 • Bebarije – igralne urice v popoldanskem času, tudi v sodelovanju s SID
 • Izleti v naravo, v živalski vrt/akvarij ipd.

KONCEPT ZDRAVE PREHRANE:

Ker slovenski bilingvalni vrtec deluje pod okriljem privatnega vrtca Schmetterling, se lahko poslužuje tudi ponudbe prehrane, ki jo ta vrtec zagotavlja.

slovenski vrtec prehrana

Prehrana v našem vrtcu se razlikuje od ponudbe v drugih vrtcih ker:

 • je naša hrana pripravljena v lastni kuhinji
 • vsebuje zdrave prigrizke; predvsem sadje in zelenjavo
 • je sestavljena iz lokalnih in sezonskih, pretežno organsko pridelanih, sestavin ter svežih začimb
 • temelji tako na lokalni kot tudi mednarodni filozofiji kuhanja
 • mi vemo od kod pridejo sestavine – in to vedo tudi otroci v našem vrtcu

Preberite več o prehrani v vrtcih Schmetterling tukaj.

KONCEPT ODPRTOSTI:

Slovenski bilingvalni vrtec je v bistvu “naš” vrtec, torej vrtec Slovencev na Dunaju. Deluje v sklopu Iniciative za slovenski vrtec (Društvo Slovenski dvojezični vrtec), ki staršem omogoča sooblikovanje idejnega programa vrtca.

Ustanovitelj in izvajalec slovenskega dvojezičnega vrtca na Dunaju je društvo Slovenski dvojezični vrtec, katerega delovanje je delno sofinancirano tudi s strani Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Location Am Heumarkt 23, 1030 Wien E-mail slovenskivrtec.info@gmail.com Hours Delovanje vrtca: Ponedeljek – Četrtek 07:00 – 18:00 Petek 07:00 – 17:00 Informacije: na elektronskem naslovu 24/7
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close